Đội Ngũ Thành Lập
& Giảng Viên

Tại Pixel chúng tôi là những người đều có chuyên môn và tâm huyết với nghề. Chúng tối luôn tạo điều kiện cho các bạn phát triển một cách tốt nhất để một phần đóng góp vào sự phát triển ngành thiết kế đồ họa

Phan Nhật Trung

Founder / Graphic Designer

Phương Lan

Giám Đốc Đào Tạo

Hồ Toàn Trung

Influencer / Graphic Designer

Phúc Leo

Motion Graphic Designer

Hoàng Nguyễn

Creative Director

Phùng Tấn Lộc

Print Production Specialist

Huy Đỗ

Graphic Designer / 3D Artist

Vinh Sang

Graphic Designer

Hoàng Nguyễn

3D Animator

Chương Nguyễn

3D Artist

Phong Nguyễn

UX/UI Designer

Hưng Bùi

3D Artist