Nơi bắt đầu trở thành Designer

Chương trình đào tạo

Định hình sự nghiệp thiết kế đồ họa của bạn

Lớp chuyên đề – Master Class

Nâng cao kỹ năng và sáng tạo thông qua các bài học từ những
chuyên gia đầu ngành

Phone-Graphy

Sử dụng các tính năng và ứng dụng trên điện thoại để tạo ra những bức ảnh đẹp.

Xem chi tiết

Typography

khám phá chữ viết, kết hợp thiết kế và ý nghĩa để tạo ra thông điệp mạnh mẽ

Xem chi tiết

Chế bản bình phim

Cung cấp cho học viên kiến thức và cách áp dụng nguyên lý trong in ấn (2D Printing)

Xem chi tiết